Werken met gevaarlijke stoffen - De wereld onder de microscoop

De wereld onder de microscoop
De wereld onder de microscoop
Ga naar de inhoud


Op deze website wordt veelvuldig gebruik gemaakt van vaste en vloeibare stoffen. Te denken valt aan Ethanol, Formaldehyde, Glutaraldehyde, Osmium tetraoxide enzovoort.
Meestal is het verwerken van deze stoffen niet ongevaarlijk en verdient het aandacht. Om het 'gevaar' van deze stoffen te kunnen beoordelen en te bekijken wat je kunt doen om veilig met deze stoffen te kunnen werken heeft het Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid een app ontwikkeld waarin snel en eenvoudig de meeste stoffen kunnen worden opgezocht. Citaat: De Stoffencheck app geeft informatie over het werken met bepaalde stoffen: wat de risico's zijn, of je er ziek van kunt worden en welke maatregelen nodig zijn om veilig te werken. Zo wordt toelichting gegeven bij de pictogrammen die op de verpakkingen staan. Ook wordt uitgelegd wat H- en P-zinnen betekenen, wat de grenswaarden van stoffen zijn, welke tien stoffen het gevaarlijkst zijn en wat je zelf kunt doen om de risico's te beperken.De app is gratis verkrijgbaar in de App store en Google Play Store. Zoek op 'Stoffencheck'.Start de App en ga bijvoorbeeld naar: "Waar vind ik meer informatie?"Start de 'databank van Gestis' en zoek je stof.
© R. Schulte
Terug naar de inhoud