Silaniseren van objectglaasjes - De wereld onder de microscoop

De wereld onder de microscoop
De wereld onder de microscoop
Ga naar de inhoud
Silaniseren van objectglaasjes,
Om een goede hechting tussen objectglas en coupe te verkrijgen is het noodzakelijk dat het objectglas schoon en vooral vetvrij is.
De meeste fabrikanten van objectglaasjes bieden voorgereinigde producten aan maar meestal blijkt dit toch nog niet schoon genoeg te zijn.
Het is aan te raden om objectglaasjes voor gebruik nogmaals te reinigen in b.v. een mengsel van ethanol en aceton. Daarna droog wrijven met een vet- en pluisvrije tissue.
Meestal geven fabrikanten een houdbaarheidsdatum aan hun objectglaasjes. Belangrijk is om voor gebruik te controleren of deze datum is overschreden. In een histologisch laboratorium is het verbruik van objectglaasjes dusdanig hoog dat dit geen probleem zal opleveren maar voor de amateur kan het makkelijk voorkomen dat deze datum wordt overschreden. Op het objectglas zijn dan fijne puntjes met verontreinigingen zichtbaar die zich echter eenvoudig laten verwijderen in een mengsel van ethanol en aceton.
Bij slecht gereinigde objectglaasjes kunnen coupes in de diverse stappen van dehydratie of kleuringen geheel of soms gedeeltelijk loslaten en daarmee gaat de coupe verloren.

In de meeste gevallen is dus een schoon objectglas voldoende om een goed contact  tussen coupe en objectglas te verkrijgen. Er zijn echter diverse weefselsoorten en kleurtechnieken die ondanks het zorgvuldige reinigen makkelijk loslaten. Te denken valt aan: hersenweefsel, grote complexe coupes van diverse weefseltypes, kleuringen met basische vloeistoffen, zilverimpregnatie enzovoort.
De objectglaasjes kunnen voor een betere coupehechting behandeld worden met speciale media. Enkele voorbeelden zijn: eiwitglycerine, chroomaluingelatine, poly-L-lysine en silanisering[1].

Silanisering[1],
Bij silanisering van objectglaasjes bindt een silaanverbinding covalent [2] aan het glasoppervlak en dient als hechtingsverbeteraar tussen objectglas en weefselcoupe. De oplossing wordt (3-Aminopropyl)triethoxysilane [2] (APTES) genoemd.

Uitvoering[1],
- 1ml APTES oplossen in 50ml aceton (voor een glastrog volgens Hellendahl: 1,4ml APTES in 70ml aceton);
- oplossing in een glazen kleurbakje gieten;
- objectglas 20 seconden in de vloeistof dompelen;
- kort spoelen in schone aceton 2x;
- kort spoelen in AD 2x;
- drogen op kamertemperatuur of eventueel warmtekast.


Bronvermelding:
[1]  Prof. Dr. Peter Böck (2010, 18., Auflage), Romeis Mikroskopische Technik, München. Verleger: Spektrum Akademischer verlag. Hoofdstuk 3, "Färbemethoden" ; paragraaf 3.5.1.3.4, "Beschichtungsmöglichkeiten der Objektträger", pagina 191.
[2]  Wikipedia, de vrije encyclopedie,  https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina.
© R. Schulte
Terug naar de inhoud