Saggitale coupe van een muis Mallory 1900 - De wereld onder de microscoop

De wereld onder de microscoop
De wereld onder de microscoop
Ga naar de inhoud
Saggitale zoombare coupe van een 5 dagen oude muis.
Preparatie van het weefsel
Zelf gekweekte muizen van vijf dagen oud werden met ether behandeld. De extremiteiten en staartdeel zijn verwijderd en in de huid zijn kleine incisies aangebracht om het fixatief makkelijk en zo snel mogelijk te laten indringen. Als fixatief is zelfvervaardigde Bouinse vloeistof gebruikt.
Muizen hebben enkele maanden in het fixatief gelegen en dit is niet schadelijk voor het weefsel[1]. Groot voordeel is dat het zuuraandeel van het fixatief een gunstig effect heeft op het decalciferen van het aangroeiende botweefsel. Na het fixeren zijn de muizen gespoeld in ethanol 70%, dus niet eerst in water gebracht zoals normaal gebruikelijk is na fixering. Dit is gedaan om te voorkomen dat weefsel opzwelt. Nadat het weefsel tot 100% ethanol of isopropanol is gedehydrateerd is begonnen met infiltreren in Paraplast plus. Deze paraffine soort waarborgt een snelle en volledige infiltratie.
Blokken werden gesneden op een A&O-820 rotatiemicrotoom met Leica 818 hoogprofiel messen. Coupedikte is 4µm. Na kleuring werd Depex hars gebruikt om coupes in te dekken.
Fixatief volgens Bouin uit 1897[1]:
- 15ml verzadigde waterige picrinezuuroplossing (≈ 1,2% [2]);
- 5ml Formaldehyde (35%);
- 1ml IJsazijn 99%;
Kleuren
Voor deze coupe werd een Trichroom kleuring volgens Frank Burr Mallory[3] uit 1900 gebruikt. Voor een goed resultaat is het aan te raden om meerdere coupes te kleuren en wat te spelen met de kleurtijden. Dit omdat bijvoorbeeld de Fuchsine snel overkleurd of juist te weinig heeft gekleurd. Ook is het raadzaam om de Aniline-Orange G stap licht te overkleuren en dan met differentiëren naar de gewenste kleurintensiteit te gaan. De auteur vindt het prettiger om met isopropanol verder te ontwateren dan met ethanol omdat isopropanol de differentiatie beter stopt dan ethanol.
Trichrom volgens Mallory uit 1900 [4]
Paraffinecoupes via xylol en dalende alcoholreeks in water brengen
stappen van 4 min
Kernkleuring met Fuchsine (zuur) 0,1%
6 min
Spoelen AD

Fixeren in Fosformolybdeenzuur 2%
7 min
Spoelen AD
Kleuroplossing volgens Mallory7 min
Spoelen AD
Differentiëren in Ethanol 96%
≈ 10-30 sec
Isopropanol 100% 2x4 min
Xylol 14 min
Xylol 24 min
Insluiten in bv Depex
Kleurstof volgens Mallory:
- 0.5g Anilineblauw;
- 2g Orange G;
- 2g Oxaalzuur;
- In 100ml Aqua dest. koken en na afkoelen filtreren.
Deze variant uit 1900 gebruikt oxaalzuur. In 1936 werd de kleurstof bereid met fosforwolfraamzuur. Dat recept behoeft niet gekookt te worden maar slechts verwarmd.
Zoomify
Omdat deze coupe veel verschillende soorten weefsels in verschillende verbanden laat zien is gekozen voor een zoombaar beeld. De coupe is gefotografeerd met een Moticam 2300 camera en bestaat hier uit 281 opnamen. Met photoshop zijn de beelden aan elkaar gestitched en met het programma 'Zoomify' is een zoombaar beeld verkregen. In de legenda kunnen verschillende celtypen worden aangeklikt.


 
Bronvermelding:
[1] Romeis, Prof. Dr. Peter Böck, Urban & Schwarzenberg München 1989, Mikroskopische technik (1989, zeventiende druk), Hoofdstuk 4, pag. 97, 'Pikrinsäuregemische', par. 6.2.5.1, ISBN 3-541-11227-1
[2] Romeis, Prof. Dr. Peter Böck, Urban & Schwarzenberg München 1989, Mikroskopische technik (1989, zeventiende druk), Hoofdstuk 4, pag. 90, 'Pikrinsäure', par. 6.1.10, ISBN 3-541-11227-1
[3] Wikipedia, de vrije encyclopedie,  https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina
[4] Romeis, Prof. Dr. Peter Böck, Urban & Schwarzenberg München 1989, Mikroskopische technik (1989, zeventiende druk), Hoofdstuk 25, pag. 500, 'Binde- und Stützgewebe', par. 1.3.1.5, Trichromfärbung nach Mallory, ISBN 3-541-11227-1
© R. Schulte
Terug naar de inhoud