Vervolg glasmessen maken - De wereld onder de microscoop

De wereld onder de microscoop
De wereld onder de microscoop
Ga naar de inhoud
Vervolg glasmessen maken met de LKB 7800,


De vork met het glasvierkant voorzichtig verwijderen.


Handelingen herhalen totdat het gewenste aantal glasvierkanten gemaakt zijn en gecontroleerd verzamelen.

Vierkanten verzamelen in de gelijke richting zoals ze gebroken zijn.
Gele pijlen: de richting waarin ze gebroken zijn.
Groene pijlen: de breekzijde van de originele glasstrip blijft altijd onder.
Rode lijnen: daar zullen de meskanten gaan ontstaan.Functie van de vrijgaveknop (A): met deze knop kan de achterste glashouder onder veerdruk bewogen worden en kan het glasvierkant worden ingespannen.


De achterste glashouder klemt het glasvierkant, onder lichte veerdruk, tussen voorste- en achterste glashouder.


Een glasvierkant 45 graden verdraaien (tegen de wijzers van de klok in) en op de vork leggen. Het vierkant voorzichtig tussen voorste- en achterste glashouder plaatsen en met behulp van de vrijgaveknop (A) inklemmen.


Klemkop (D) met behulp van spanhendel (B) laten zakken totdat deze het glasvierkant raakt. Spanhendel (B) aanzetten totdat het vierkant goed klemt. Geen geweld gebruiken.


De keuzeknop ritsspoor (E) op ‘25’ zetten.


Rits-stang (K) met een vloeiende beweging uittrekken.


De ‘vork’ onder het glasvierkant plaatsen.


Breekknop (J) langzaam rechtsom draaien totdat het glas breekt. De breekknop daarna weer terug draaien.


Het vierkant is hier gebroken.


Rits-stang (K) met de rechterhand ondersteunen en tegelijkertijd spanhendel (B) naar uitgangsstelling bewegen. Deze ondersteuning dient om te voorkomen dat de klemkop (D) het glas beschadigd.


Rits-stang terugdrukken in uitgangsstelling.


Vrijgaveknop (A) terugdraaien (opname is van de achterzijde van de machine genomen).


Vrijgaveknop (A) terugdraaien.


De vork met de twee messen voorzichtig verwijderen.


Opname van een gebroken glasmes. Aan de onderzijde is de voet te zien.


Hier wordt het scherpe deel van een mes getoond.


Hier wordt het scherpe deel van een mes getoond.


Glasmessen altijd schoon en stofvrij bewaren. Hier worden de messen in een stukje plasticine gedrukt.


Een glasmes met waterboot gemonteerd op een ultramicrotoom.
© R. Schulte
Terug naar de inhoud